Công Ty TNHH Đầu Tư Quý Hải Phát
Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1, Hùng Lợi 2, Tuyên Quang

Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1, Hùng Lợi 2, Tuyên Quang

- Giới Thiệu

Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang, Liên danh Nhà đầu tư đã xúc tiến các hoạt động tiếp theo nhằm triển khai dự án.

Ngày 29/05/2017, Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn được thành lập trên cơ sở các Cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam (VIDEC), Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát (QHP) và Công ty cổ phần COMA 18 (COMA 18). Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Phan, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam, được Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Tuyên Quang cấp phép thành lập với đăng ký kinh doanh số 5000836668, số vốn điều lệ là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn). Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, …

Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn được thành lập nhằm thực hiện đầu tư dự án thủy điện Hùng Lợi 1 và Hùng Lợi 2 theo hình thức BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh) với mục tiêu cung cấp nguồn điện cho địa bàn tỉnh và quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

- Nhà đầu tư:

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Videc – Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát – Công ty CP COMA18

- Quy mô dự án:

+ Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1: 8.0 MW

+  Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 2: 3.5 MW

- Tổng mức đầu tư:

470.900.000.000 ( Bốn trăm bảy mươi tỷ, chín trăm triệu việt nam đồng)

THÔNG TIN KHÁC:

  • Địa điểm: Xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
  • Diện tích đất dự kiến sử dụng: 155,29ha
  • Tổng vốn đầu tư: 470.900.000.000
  • UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 55/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 chấp thuận Liên danh nhà đầu tư VIDEC-QHP-COMA18 tổ chức triển khai thực hiện Dự án.
  • Ngày 29/05/2017, Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn được thành lập trên cơ sở các Cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam (VIDEC), Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát (QHP) và Công ty cổ phần COMA 18 (COMA 18). Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Tuyên Quang cấp phép thành lập với đăng ký kinh doanh số 5000836668, số vốn điều lệ là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

Báo chí nói về dự án

Việt Nam có thể trở thành trung tâm vận tải hàng không của khu vực

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong logistics

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư

Cơ hội hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư

Cơ hội hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư