Công Ty TNHH Đầu Tư Quý Hải Phát
Dự án Khu Đô Thị Sinh Thái Dọc Hai Bên Bờ Sông Lô.

Dự án Khu Đô Thị Sinh Thái Dọc Hai Bên Bờ Sông Lô.

- Giới Thiệu

Dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bên bờ sông Lô đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tuyên Quang… Ngoài ra, đây còn là dự án tạo tiền đề cho việc hoàn thiện và phát triển hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực và của tỉnh Tuyên Quang.

- Nhà Đầu Tư

Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn VIDEC và Công ty TNHH QUÝ HẢI PHÁT.

Gọi tắt là : Liên danh VIDEC-QHP

- Quy Mô Dự Án

Tổng diện tích dự án 53.39 ha dọc hai bên bờ sông Lô tại phường Nông Tiến – phường Thành Hưng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

THÔNG TIN KHÁC:

Báo chí nói về dự án