Công Ty TNHH Đầu Tư Quý Hải Phát
Định hướng đầu tư phát triển kho ngoại quan, logictics tại Hà Giang

Định hướng đầu tư phát triển kho ngoại quan, logictics tại Hà Giang

- Giới Thiệu

Tỉnh Hà Giang có đường biên giới dài 277,556 km tiếp giáp với các huyện thuộc tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, trên tuyến biên giới có 4 cửa khẩu, trong đó có một cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ và ba cửa khẩu phụ là Phó Bảng – huyện Đồng Văn, Xín Mần – huyện Xín Mần, Săm Pun – huyện Mèo Vạc và 17 đường mòn, lối mở qua lại trên biên giới.
Cửa khẩu Thanh Thủy được xác định là trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên mậu.

THÔNG TIN KHÁC:

Báo chí nói về dự án

Việt Nam có thể trở thành trung tâm vận tải hàng không của khu vực

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong logistics

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư

Cơ hội hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư

Cơ hội hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD và dự kiến đạt 33 tỷ USD vào năm 2025.
Nguồn: Báo đầu tư