Công Ty TNHH Đầu Tư Quý Hải Phát
Lĩnh vực kinh doanh
01
Lĩnh Vực Xăng Dầu

Lĩnh Vực Xăng Dầu

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược của mỗi quốc gia, thiết yếu đối với đời sống xã hội, có...
02
Đầu tư các dự án khu đô thị mới

Đầu tư các dự án khu đô thị mới

Quá trình đô thị hóa tại Việt Nam diễn ra với tốc độ cao, dân số đô thị sẽ tăng...
03
Giáo dục – Đào tạo liên thông  trong nước và quốc tế

Giáo dục – Đào tạo liên thông trong nước và quốc tế

Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết...