Công Ty TNHH Đầu Tư Quý Hải Phát
Giáo dục – Đào tạo liên thông  trong nước và quốc tế
01

Giáo dục – Đào tạo liên thông trong nước và quốc tế

Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phát triển giáo dục, đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, với tiến bộ khoa học-công nghệ. Công ty đã phát triển đào tạo liên thông trong nước và quốc tế để đảm bảo nguồn nhân lực cho quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

Khách hàng & đối tác:

Các dự án tiêu biểu

+
Dự án Cửa Khẩu Thanh Thủy, Tỉnh Hà Giang đến cao tốc Hà Nội – Lào Cai đang được hai tỉnh là Hà Giang…
Dự án cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai
+
Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang, Liên danh Nhà đầu tư đã xúc…
Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1, Hùng Lợi 2, Tuyên Quang